з нашою фундаментальною інженерною освітою ти будеш справжнім фахівцем у будь-якій сучасній галузі!

Продовження співпраці кафедри прикладної механіки та мехатроніки ЛНТУ з академічною спільнотою України

В рамках проведення ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні», яка відбувалася в мальовничих Карпатах 31.01.2023 – 2.02.2023, взяли участь науковці кафедри прикладної механіки та мехатроніки Ростислав Редько, Олександр Повстяной та Тарас Четвержук. Актуальним завданням конференції було об’єднання науковців різних регіонів України, консолідація спільних зусиль для вирішення важливих завдань у технології машинобудування, механообробці, інструментальному виробництві тощо.

Із вступним словом виступив голова організаційного комітету Ступницький Вадим Володимирович – доктор технічних наук, завідувач кафедри роботехніки та інтегрованих технологій машинобудування інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”, який зазначив, що важливими питаннями сьогодення є перспективи розвитку сучасного машинобудування в Україні у контексті відбудови, формування виробництв за парадигмами Індустрії 4.0 та переходу до Індустрії 5.0.

Під час активної дискусії було висвітлено пропозиції щодо вдосконалення, модернізації та адаптації до нинішніх виробничих умов освітніх програм українських ЗВО галузі знань 13 Механічна інженерія. Спікерами було розглянуто та запропоновано в перспективі зробити орієнтацією деяких освітніх програм на підготовку фахівців для військово-оборонного комплексу на основі відповідної співпраці з підприємствами даної галузі.

Наступною темою для обговорення стала доповідь про грантову та міжнародну діяльність, яка є актуальною для науковців і не тільки в умовах відбудови та відновлення нашої держави.

Про патенти і винаходи, комерціалізацію наукових розробок та інноваційних рішень в Україні представив презентацію Віталій Анатолійович Пасічник – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Особливо важливим заходом даної конференції для нашої кафедри стало обговорення шляхів вдосконалення та провадження освітньо-наукової програми «Прикладна механіка» підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ЛНТУ з нашими надійними партнерами та стейкхолдерами.

Обговорено шляхи підвищення рівня наукових досліджень, можливості академічної та дослідницької мобільності аспірантів спеціальності 131 Прикладна механіка ЛНТУ з провідними технічними ЗВО України, а саме: Донбаською державною машинобудівною академією на чолі з ректором, доктором технічних наук, професором Ковальовим Віктором Дмитровичем, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Національним університетом “Одеська політехніка” та іншими.

Напрацьовано попередні домовленості з підписанням договору про наукову та дослідницьку співпрацю з Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля в особі члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора, заступника директора з наукової роботи Клименка Сергія Анатолійовича.

Дякуємо організаторам за змістовну, конструктивну та плідну взаємодію!

 

Колектив кафедри прикладної механіки та мехатроніки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *