Міжнародна діяльність

Одним з основних напрямів діяльності кафедри прикладної механіки є надбання та розвиток усіх видів міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів. Міжнародна діяльність спрямована на забезпечення інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття кафедри права додаткових можливостей щодо креативного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.

Міжнародна діяльність кафедри прикладної механіки є багатовекторною. Колектив кафедри ПМ бере активну участь у міжнародних проектах «Tempus», «Еразмус +», «Фулбрайт» та ін., що відкриває нові можливості для реалізації свого потенцілу студентам.

У відповідності до укладених угод кафедра прикладної механіки Луцького НТУ активно співпрацює з провідними європейськими вищими навчальними закладами. Одним з напрямків такої співпраці є навчання за програмою подвійного диплому. Другим вектором є співпраця з провідними вищими навчальними закладами Німеччини, Великобританії, Польщі, Китаю, Португалії та ін., що забезпечує можливість проходження практики та стажування закордоном студентів та працівників кафедри прикладної механіки.

International