Матеріально-технічна база

ЛЕКЦІЙНІ

 • лабораторія сертифікації продукції та інтелектуальної власності П120, (48 м2)
 • лабораторія  технології машинобудування, П115, (40 м2)

КОМП’ЮТЕРНІ КЛАСИ

 • комп’ютерний клас № П.32, (70 м2)
 • лабораторія проектування тари та упаковки, комп’ютерний клас П.214, (44м2)

АУДИТОРІЇ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 • лабораторія автоматизації процесів пакування та переміщення вантажів, № П212б,  (66 м2)

 • навчальна лабораторія технологій зварювання та литва № 27, (77 м2)
 • лабораторія пакувального обладнання П.117, (60 м2).

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЛАБАТОРІЇ

 • лабораторія механіки деформування структурно-неоднорідних матеріалів №119, (44 м2)
 • машинний зал навчально-виробничого центру, П 121, (276 м2)
 • лабораторія конструювання верстатів та машин Л22, (105 м2)
 • лабораторія науково-дослідної роботи та магістерської підготовки, №121а, (25 м2)