Щоб приєднатися до відеозустрічі, перейдіть за посиланням

https://meet.google.com/jzn-cfus-tpw

Щоб приєднатися з телефону,
наберіть номер +1 925-494-0762 і введіть PIN-код 885 834 227#

 

початок роботи конференції – вівторок, 2 червня 2020 року, о 10 год за Києвом

 VI  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

 «ПРОГРЕСИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ»

м. Луцьк, 2-4 червня 2020 року

 

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет, УКРАЇНА

Словацький університет технологій у Братиславі, СЛОВАЧЧИНА

Вітебський державний технічний університет, БІЛОРУСЬ

Білостоцький технологічний університет, ПОЛЬЩА

Політехнічний інститут Браганси, ПОРТУГАЛІЯ

Грузинський технічний університет, ГРУЗІЯ

Люблінська політехніка, ПОЛЬЩА

Академія наук вищої освіти України

Національний аерокосмічний університет

Вінницький національний технічний університет

Одеський національний політехнічний університет

Державний університет «Житомирська політехніка»

Київський національний університет технологій та дизайн

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Мукачівський державний університет

 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ЗВО та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері проектування і експлуатації технологічних систем.

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Інтелектуальні виробничі системи та інформаційні технології в проектуванні і керуванні технологічних комплексів.

Секція 2. Моделювання і синтез структури технологічних комплексів.

Секція 3. Розвиток технологічних комплексів в машинобудівній, приладобудівній, легкій, пакувальній і харчовій галузях.

Секція 4. Сучасні технології в галузі машинобудування.

Секція 5. Проектування функціональних елементів технологічних комплексів.

Секція 6. Заслуховування (за бажанням) матеріалів закінчених дисертаційних робіт.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Program_TK-2020_final

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету

до 01 травня 2020 р. (включно) такі документи:

  • заповнену за зразком заявку;
  • матеріали доповіді для публікації у збірнику;
  • електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

 Електронна адреса: techcomplex@lutsk-ntu.com.ua

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – «Заявка», для тез – «Тези», підтвердження сплати організаційного внеску – «Внесок». Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези, Іванов_Внесок

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Розмір організаційного внеску залежить від форми участі в роботі конференції:

v очна участь – 400 грн.;

v дистанційна участь  – 200 грн.

Оплату можна здійснити за наступними реквізитами:

v для юридичних осіб

Луцький національний технічний університет

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

р/р 31251203117820

банк ДКСУ у м. Київ,

МФО 820172

код ЄДРПОУ 05477296

У призначенні платежу необхідно зазначати шифр «Конф. 5 ПІБ автора»

v для приватних осіб

карта «ПриватБанку» 4149 4991 3297 0458

(одержувач – Залета Ольга Михайлівна)

У призначенні платежу необхідно зазначати «ТК-2020 ПІБ автора».

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА УЧАСНИКА

Українською мовою English
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Місце роботи (без скорочень)
Кафедра (без скорочень)
Поштова адреса (для надсилання видання)
Електронна адреса
Мобільний номер телефону
Назва доповіді
Форма участі o очна             o дистанційна
Тип доповіді o пленарна     o секційна       o стендова
Секція (вказати № секції)