Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування – 2019

VII Міжнародна науково–практична конференція

«Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування»

20 травня 23 травня 2019 року

м. Луцьк – о. Світязь

 

Міністерство освіти і науки України

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ

Луцький національний технічний університет

Західний науковий центр НАНУ

Луцька міська рада

Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Вінницький національний технічний університет

Ужгородський національний університет

Івано-Франківський національний університет нафти і газу

Інститут матеріалів та технологій, м. Гуанчжоу  (КНР)

Брестський державний технічний університет (Білорусь)

Гліндорський університет (Велика Британія)

Варновський технічний університет (Болгарія)

Люблінська політехніка (Польща)

Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца (Польща)

ДНУ «Інститут порошкової металургії ім. О.В. Романа» (Білорусь)

Стамбульський технічний університет (Турція)

Політехнічний інститут м. Браганса (Португалія)

Українське матеріалознавче товариство та його Волинський місцевий осередок

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

У 2019 році співорганізатори проводять у мальовничому куточку Волині – на території Національного парку “Шацькі озера” на березі озера «Світязь» VII Міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» з виданням статей. Статті, що оформлені згідно вимог, будуть надруковані у фаховому збірнику наукових праць «Наукові нотатки», та у фаховому журналі «Комп’ютерно-інформаційні технології: освіта, наука, виробництво». Об’єм статті до восьми сторінок. Доплата 30 грн. за кожну додаткову сторінку.

УВАГА! Під час роботи конференції планується заслухати доповіді закінчених дисертаційних досліджень, тематика яких співпадає з тематикою роботи конференції, з метою їх оприлюдненого апробування та видачею відповідного сертифіката.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

A. Принципи конструювання матеріалів і покриттів для роботи в екстремальних умовах.

B. Структура та властивості матеріалів і покриттів для роботи в екстремальних умовах.

C. Перспективні технології отримання і з’єднання матеріалів та виробів, що працюють в екстремальних умовах.

D. Комп’ютерне моделювання процесів отримання матеріалів і покриттів, що працюють в екстремальних умовах.

E. Реологічні моделі і процеси деформування структурно–неоднорідних матеріалів

F. Теоретичні та експериментальні дослідження в технологіях сучасного машинобудування.

G. Механотроніка. Розробка автоматизованих електромеханічних систем.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Зосередження уваги на проблемах матеріалознавства та машинобудування, розв’язок яких пов’язаний із викликами сьогодення.

Особливу увагу планується приділити технологіям виготовлення та дослідженню експлуатаційних властивостей виробів з використанням композиційних, керамічних, полімерних та гранулометричних матеріалів. Передбачається обмін інформацією, досвідом та поглиблення знань, в першу чергу, молодих вчених, аспірантів та фахівців в галузі сучасної проблематики та методології структурно – неоднорідних матеріалів. Значну увагу буде приділено використанню комп’ютерних технологій при моделюванні та дослідженні структурних і експлуатаційних характеристик матеріалів сучасного машинобудування. Будуть проаналізовані особливості та механізми впровадження новітніх ресурсо– та енергозберігаючих технологій з урахуванням сучасних форм виробництва.

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ

Робочі мови конференції: українська, англійська та  російська.

Співголови: Солонін Ю.М., ІПМ НАНУ,  Савчук П.П. Луцький НТУ

Програмний комітет

Баглюк Г.А. (Україна)

Бобир М.І. (Україна)

Буратовський Т. (Польща)

Гергель М. (Польща)

Драган  А.В. (Білорусь)

Жигуц Ю.Ю. (Україна)

Залога В.О. (Україна)

Іллюшенко А.Ф. (Білорусь)

Карпаш  О.М. (Україна)

Клименко С.А. (Україна)

Крачунов Х. (Болгарія)

Лобода П.І. (Україна)

Рібейро Л. (Португалія)

Лю Сін (Китай)

Майстренко А.Л. (Україна)

МакМілан Е.  (Велика Британія)

Назарчук З.Т. (Україна)

Накамура Т. (Японія)

Ноурі Х. (Велика Британія)

Озкал Б. (Турція)

Перко М. (Польща)

Похмурський В.І. (Україна) Рудь В.Д. (Україна)

Савіч В.В.  (Білорусь)

Сосновськи М. (Польща)

Сизоненко О.М. (Україна)

Тітов В.А. (Україна)

Туркевич В.З. (Україна)

Фролов  Г.А. (Україна)

Шафран  М. (Польща)

Шимчук С.П. (Україна)  

Штерн  М.Б. (Україна)Ясній П.В. (Україна)

Організаційний комітет

Рудь В.Д. (Луцький НТУ) – голова

Шимчук С.П.  (Луцький НТУ) – заступник

Заболотний О.В. (Луцький НТУ) – заступник

Штерн М.Б. (ІПМ НАНУ) – заступник

Баглюк  Г.А. (ІПМ НАНУ) – заступник

Повстяной О.Ю. (Луцький НТУ) – вчений секретар

Божко Т.Є (Луцький НТУ)

Валецький Б.П. (Луцький НТУ)

Гальчук Т.Н. (Луцький НТУ)

Герасимчук  Г.А. (Луцький НТУ)

Імбірович Н.Ю. (Луцький НТУ)

 

Зайчук Н.П. (Луцький НТУ)

Зубовецька Н.Т. (Луцький НТУ)

Кашицький В.П. (Луцький НТУ)
Колядинський М.І. (Луцький НТУ)

Малець В.М. (Луцький НТУ)

Мельничук М.Д. (Луцький НТУ)

Пальчевський Б.О. (Луцький НТУ)

Пастернак В.В. (Луцький НТУ)

Пилипець М.І.  (ТНТУ)

Полінкевич Р.М. (Луцький НТУ)

Посувайло В.М. (ФМІ НАНУ)

Редько Р.Г. (Луцький НТУ)

Садова О.Л. (Луцький НТУ)

Савуляк В.І. (ВНТУ)

Савюк І.В. (Луцький НТУ)

Самчук Л.М. (Луцький НТУ)

Сомов  Д.О. (Луцький НТУ)

Студент О.З. (ФМІ НАНУ)
Четвержук Т.І. (Луцький НТУ)

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ

Для участі  у роботі конференції до 01.05.2019р. потрібно:

  1. Заповнити та вислати на адресу організаційного комітету заявку на участь у конференції та матеріали, оформлені згідно з вимогами (.
  2. Перерахувати оплату за опублікування статті та за організаційні витрати конференції у розмірі еквівалентному 20 €. (в т.ч. ПДВ), Отримувач: Луцький НТУ, код ЄДРПОУ 05477296, на р/р 3125832217820, ДКСУ м. Київ, МФО 820172 – для юридичних осіб або м. Луцьк АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 14360570, рахунок одержувача № 29244825509100, поповнення рахунку       КР № 5168 7573 9025 6057 на Савюк І.В. – для фізичних осіб. Вказати призначення платежу «конф.7. «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машино-будування» (обов’язково ПІБ автора).
  1. Вислати копію платіжного доручення про перерахування оргвнеску.

Увага! 1. За умови оплати оргвнеску при реєстрації, статті авторів буду надруковані у наступному номері збірника «Наукові нотатки».

  1. Можлива заочна участь в роботі конференції при умові сплати 50% оргвнеску.

ІНФОРМАЦІЯ, ВИМОГИ ТА ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ РОЗМІЩЕНІ НА САЙТАХ

//notatki.com.ua

//lutsk-ntu.com.ua

//www.pm-lntu.lutsk.ua

Увага! Заявку на участь у конференції та матеріали слід надіслати до 1 травня 2019 року відповідальному секретарю Савюку Ігорю Віталійовичу

e-mail:   notatki@ukr.net;       тел. +380953152172

Додаткову інформацію стосовно організації роботи конференції можна отримати у технічного секретаря конференції Зубовецької Наталії Тарасівни

e-mail: nata12342012@ukr.net;       тел. +380504381113  та    на сайті кафедри  //www.pm-lntu.lutsk.ua

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Учене звання
Посада
Кафедра
Місце роботи (вищий навчальний заклад, кафедра без скорочень)
Напрям наукової діяльності
Електронна адреса
Службовий номер телефону
Мобільний номер телефону
ID (у системі наукової ідентифікації – ORCID)
Назва доповіді
Секція
Додаткова інформація

1-е повідом. ЛуцькийНТУ - ІПМ НАНУ уточнено
правила

Оргкомітет конференції

«Теоретичні і експериментальні дослідження

в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування»