з нашою фундаментальною інженерною освітою ти будеш справжнім фахівцем у будь-якій сучасній галузі!

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ ТА МЕХАТРОНІКИ

28 березня 2024 року відбулася консультативна зустріч з обговоренння освітніх програм кафедри прикладної механіки та мехатроніки зі стекхолдерами щодо відповідності якості підготовки здобувачів до сучасних виробничих потреб машинобудівних підприємств та сучасної науки.

Модератором зустрічі (у форматі ZOOM-конференції) виступив завідувач кафедри прикладної механіки та мехатроніки Ростислав Редько, який привітав запрошених представників академічної спільноти, роботодавців Волинської області, випускників та здобувачів освітніх програм спеціальності 131 Прикладна механіка усіх рівнів вищої освіти й науково-педагогічний колектив.

На захід завітали: Кузнєцов Юрій Миколайович, д.т.н, професор кафедри конструювання машин НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського; Роп’як Любомир Ярославович – д.т.н., професор кафедри комп’ютеризованого машинобудування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, директор приватного науково-дослідного підприємства «ІНТТЕХ»; Кузь Микола Васильович – д.т.н., професор, президент ГО «Академія технічних наук України» (м. Івано-Франківськ);  Кузнєцов Юрій Миколайович, д.т.н., професор кафедри конструювання машин НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського, Риженко Євген Сергійович – керівник відділу дидактики ДП «Фесто» (м. Київ); Крупа Володимир Васильович – к.т.н., доцент, завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського НТУ ім. І. Пулюя; Борисенко Олег Йосипович – генеральний директор ТзОВ «Науково-виробниче підприємство» «Цент САПР» (м. Львів); Корсюк Сергій Олегович – начальник цеху, ТзОВ «ТД Ніка-Авто»; Бойко Артем Олександрович – головний технолог СП ТОВ «Модерн Експо»; Клімович Олексій Леонідович – головний технолог – начальник технологічної служби ТОВ «БАС МОТОР»; Чалий Василь Дмитрович – к.т.н., керівник проєктів з впровадження нової продукції ПрАТ «СКФ Україна»; Михайлюк Сергій Вікторович – директор виробництва ТОВ «ТАТРАФАН»; Коровін Олексій Володимирович – начальник цеху виготовлення запчастин ДП «ЛРЗ «Мотор». Випускники: Павло Русин (ПП «Прагматек», констуктор ), Орест Вишневецький (СП ТОВ «Modern-expo», Product manager). Здобувачі: Янюк Дмитро – аспірант, Дубій Руслан – магістр, Іванчук Іван – здобувач гр. ІМ(МОРВС)-32, Мирончук Євгеній, Ісаєв Роман – здобувачі гр. ІМ(МОРВС)-22, Величко Олена – здобувач гр. ІМ-31, Романов Олександр – здобувач гр. ІМ-21.

Розпочав представлення освітніх програм «Прикладна механіка» рівнів PhD, магістерського та бакалаврського відповідальний за ліцензування та акредитацію, експерт НАЗЯВО Тарас Четвержук. Особливу увагу звернув на предметній області, фокусі, компетентностях та програмних результатах навчання. Наголосив, що в проєктах представлених ОП включені рекомендації та пропозиції експертів, які були висловлені в попередніх акредитаційних висновках ЕГ та ГЕР в 2023-2024 роках.

З презентацією проєкту ОП «Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи» 2024 року виступив гарант Борис Придальний, який наголосив на включенні додаткових програмних результатів ОП, зважаючи на її фокус та оптимізації структурно-логічної схеми.

В обговоренні проєктів ОП з висловленням актуальних пропозицій прийняли участь такі спікери:

Кузь Микола Васильович запропонував включити в робочу групу ОП здобувачів відповідних рівнів освіти та переглянути матриці відповідностей програмних компетентностей освітнім компонентам та забезпечення програмних результатів навчання освітнім компонентам.

Кузнєцов Юрій Миколайович рекомендував перейти від репродуктивної форми передачі знань до креативної, що передбачає більше індивідуальних завдань, які повинні розвивати технічну творчість та пошук інноваційних рішень.

Борисенко Олег Йосипович: при вивчені інженерної графіки особливу увагу приділяти роботі з стандартами (ДСТУ, DIN, ANSI). Наблизити до робочих умов саму специфіку роботи з кресленням (не тільки позначення шорсткості, а й допуски форм, зварювання, розміри для довідок, розмір, що забезпечується інструментом, винятки). Під час роботи в CAD/CAM програмах не тільки звертати увагу на якість та вміння в них працювати, а й забезпечити можливість фізичного виготовлення змодельованого об’єкту.

Орест Вишневецький запропонував при роботі в CAD/CAM/CAE системах спрямовувати студентів на вивчення програм SolidCAM, Fusion360, Inventor, FeatureCAM. Особливу увагу приділити роботі з ToolBoks та збіркам, роботі з листовим металом.

Здобувачами було запропоновано впровадити елементи штучного інтелекту у навчання для формування інформаційних компетентностей та цифрової грамотності.

Сергій Михайлюк вніс пропозицію більш ширше ознайомити здобувачів із MES (Manufacturing Execution System, система управління виробництвом) та ERM системою планування ресурсів підприємства програмами для комунікації з підприємствами.

Любомир Ярославович Роп’як схвально відгукнувся щодо представлених освітніх програм та якості підготовки здобувачі з прикладної механіки в ЛНТУ. Відзначив високий науковий рівень викладачів, які активно приймають участь у багатьох наукових та освітніх проектах. Цю думку також розділив Володимир Васильович Крупа – завідувач кафедри ТНТУ.

Дякуємо учасникам заходу за конструктивні пропозиції та рекомендації, які будуть враховані при перегляді і реалізації освітніх програм.

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *