з нашою фундаментальною інженерною освітою ти будеш справжнім фахівцем у будь-якій сучасній галузі!

Академічна доброчесність – це основа якості освіти

Українська вища освіта змінюється і важливою умовою успішного розвитку є впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність здобувачів вищої освіти.

Коли йдеться про академічну доброчесність у закладах вищої освіти, переважно все зводиться до обговорення академічного плагіату та застосування програмного забезпечення для перевірки текстів на наявність текстових збігів. Крім того, академічну доброчесність часто обмежено розглядають в аспекті соціогуманітарних дисциплін, хоча такі порушення як фабрикація, фальсифікація, обман можуть мати місце незалежно від галузі. І головне ― поза увагою залишається вплив на академічну доброчесність дизайну освітніх програм та дисциплін, форматів поточного та контрольного оцінювання, методів викладання та комунікації зі студентами.

Для того, щоб кожен студент кафедри прикладної механіки та мехатроніки міг ознайомитися і застосовувати в своїй діяльності та процесі навчання принципи академічної доброчесності, було розроблено та проведено ряд заходів для створення доброчесного середовища під час освітнього процесу, а саме 7 вересня 2021 року був проведений семінар про академічну доброчесність провідним спеціалістом відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації
Канагеєвим Олександром Олександровичем студентам першого-четвертих курсів груп ІМ та МО.

Тож, що таке АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ?

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Отже, використання принципів академічної доброчесності на кафедрі прикладної механіки та мехатроніки   – це запорука якісної освіти з чіткими орієнтирами до сталого розвитку освітнього процесу в ЛНТУ.

Іванна Еріфаві

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *