з нашою фундаментальною інженерною освітою ти будеш справжнім фахівцем у будь-якій сучасній галузі!

Обговорення впровадження освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 131 Прикладна механіка «Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи».

29 грудня 2020 року на платформі «Zoom» відбувся круглий стіл з метою проведення громадського обговорення впровадження освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 131 Прикладна механіка «Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи».

Модератором заходу виступив гарант даної освітньої програми (ОП) к.т.н., доцент Борис Придальний, а участь в обговоренні прийняли здобувачі вищої освіти, професорсько-викладацький склад кафедри прикладної механіки, роботодавці та інші стейкхолдери, залучені до розгляду ОП. Завданням цієї зустрічі було отримати оцінку ОП та пропозиції щодо її удосконалення.

Розпочав зустріч завідувач кафедри ПМ Луцького НТУ Дмитро Сомов, який зазначив що підготовка фахівців за спеціальністю 131 Прикладна механіка для Волині дуже важлива, адже будь-яке виробниче підприємство потребує фахівців цього профілю. Після короткого представлення всіх присутніх та членів проектної групи Борис Придальний розповів про особливості освітньої програми, акцентувавши увагу на якості підготовки здобувачів вищої освіти та оволодінні ними спеціальних та фахових компетентностей у розрізі програмних результатів навчання. Відмітив також відповідність даної ОП стандарту вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка.

Представник фірми «Qweedo Robotics» (м. Одеса) Віктор Єгоров зауважив, що сучасне виробництво базується на високотехнологічних автоматизованих системах керування і включає в себе роботизовані виробничі комплекси, а застаріле навчальне обладнання не дає змоги студенту здобути відповідні професійні навички, що змушує роботодавця додатково проводити навчання і перекваліфікацію вчорашніх випускників. Важливо, щоб до участі у навчальному процесі долучалися фахівці-практики, які постійно відвідують різноманітні технічні виставки і наукові заходи та ділилися досвідом з молоддю. Саме таку виставку хоче організувати його компанія в місті Луцьку у 2021 році і розглядає нас, як співорганізаторів та партнерів. З нетерпінням очікує участі в ній наших студентів та викладачів.

В свою чергу керівник відділу дидактики ДП «Фесто» (м. Київ) Євген Риженко відзначив тривалу і плідну співпрацю з кафедрою ПМ і певні напрацювання в покращенні матеріально-технічної бази для підготовки студентів за цією ОП. Запропонував проходження курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за напрямками пневмоавтоматики та промислової гідравліки на базі ДП «Фесто» з видачею відповідних сертифікатів, а для здобувачів вищої освіти викладання певних спеціалізованих безоплатних курсів, що є елементом дуальної освіти.

Беручи до уваги багаторічний досвід роботи у Національному університеті «Львівська Політехніка» та співпраці з іншими ЗВО у провадженні освітньої діяльності за схожими ОП Олег Борисенко – керівник ТзОВ «Науково-виробниче підприємство» «Цент САПР» (м. Львів) відмітив недоліки та позитивні зміни в системі вищої освіти України. Він акцентував, що вміння застосовувати програмні системи проектного управління; розуміння та володіння навиками проектування і моделювання технологічних процесів виробництва є загальносвітовою тенденцією і вимогою часу для конкурентоспроможності фахівців на ринку праці. Тому для даної ОП є необхідність збільшення годин (кредитів) в навчальному процесі на дисципліни з використанням САПР.

Головний технолог ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» (м. Луцьк) Олександр Омельченко констатував, що їхнє підприємство і не тільки потребує інженерів-конструкторів, інженерів-технологів, інженерів-зварювальників, і інших фахівців, а на ринку праці їх бракує й зазвичай їхня кваліфікація залишає бажати кращого. Він рекомендував оптимізувати зміст окремих дисциплін професійної та фахової підготовки, вдосконалити структурно-логічну-схему ОП. Також було зазначено на необхідності узгодження тем і рецензування кваліфікаційних робіт бакалавра з підприємствами, щоб вони були орієнтовані під реальне виробництво і мали б практичну цінність.

Фаткулін Андрій – начальник відділу технічного ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна» (м. Житомир – м. Луцьк) перш за все подякував за підготовку студентів, які були випускниками кафедри прикладної механіки, а таких в них на підприємстві працює чимало. Для нього, як для потенційного роботодавця, важливі знання студентів з інженерної та комп’ютерної графіки, адже це основа (фундамент) для підготовки кваліфікованого інженера, а тому цим дисциплінам слід приділити більше уваги. Також спікер поділися думкою, що досить доречним є вивчення іноземних мов, основ бізнес-комунікації та розвитку soft-skills.

Колишній студент спеціальності «Металорізальні верстати і системи» Луцького НТУ, а нині начальник відділу розробки технологій Служби головного технолога ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» Олексій Клімович відмітив позитивну динаміку у зміні методів та форм навчання, модернізацію навчально-технічної бази випускової кафедри в порівнянні з тим часом коли він здобував вищу технічну освіту. Також слід передбачити більш тісну співпрацю із роботодавцями через проведення із студентами бізнес-кейсів на прикладі конкретних підприємств.

Загалом стейкхолдери позитивно оцінили даний захід та представлену освітню програму, а також зауважили, що доцільною є подальша співпраця як в обговоренні освітніх програм, так і їхній практичній реалізації.

Проектна група і колектив кафедри почули та взяли до уваги дуже багато цікавих порад, рекомендацій, пропозицій, які є конструктивними і спрямовані на удосконалення освітньої програми і відповідно покращення підготовки майбутніх бакалаврів.

Дякуємо учасникам заходу за активну участь та виділений час. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

Тарас Четвержук,

доцент кафедри

One thought on “Обговорення нової ОПП «Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *