Залета Ольга Михайлівна

к.т.н., старший викладач

Дисципліни, які викладає׃ технологія пакування і зберігання пакованої продукції, технологія і обладнання для виробництва пакувальних матеріалів, прогресивні напрямки технології пакування.

Освіта: у 2008 р. закінчила Луцький національний технічний університет, отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Машини і технологія пакування». У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.06 Національного університету «Львівська політехніка» (диплом кандидата технічних наук: ДК 011581, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 25 січня 2013 року).

Наукові інтереси: функціонально-модульне проектування та оптимізаційний синтез технологічних машин. Опубліковано понад 20 наукових праць, в тому числі монографія, 3 патенти України на корисну модель; 8 навчально-методичних праць, з яких 1 електронний навчальний посібник.