Заболотний Олег Васильович

к.т.н., доцент

 

Дисципліни, які викладає: Основи автоматизованого проектування, конструювання верстатів та машин, САПР верстатів, автоматичні системи досліджень та випробувань, основи САПР.

Освіта:

З 1992 року по 1997 рік  навчався в Луцькому індустріального інституту і отримав кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю 7.090203 – металорізальні верстати та системи.

Захищена дисертація на тему «Підвищення ефективності процесів пресування і використання пористих порошкових матеріалів” і присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали..

Наукові інтереси:

Енергоефективні технології та матеріали. Відновлювані технології зеленої енергетики, Технології створення нових високоефективних порошкових і композиційних матеріалів.