ВАЛЕЦЬКИЙ Богдан Петрович

к.т.н., доцент

Дисципліни, які викладає׃ Автоматизовані системи переміщення вантажів, Системи 3-D проектування, Основи проектування дільниць пакування, Системи керування пакувальним обладнанням, Обладнання та матеріали для виготовлення упаковок

Освіта:

У 1997 р. закінчив з відзнакою Луцький індустріальний інститут. У 2000 році закінчив аспірантуру Луцького державного технічного університету за спеціальністю 05.20.01. – «Механізація сільськогосподарського виробництва». Захищена дисертація на тему: «Підвищення ефективності роботи машин для великогабаритного пакування з плівкозварювальними механізмами» зі спеціальності 05.02.02 – «Машинознавство». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

Aвтор понад 70 наукових праць, 6 авторських свідоцтв на винаходи та патенти України, 25 навчально-методичних розробок, з яких є співавтором двох друкованих та одного електронного навчальних посібників.

Наукові інтереси:

Проектування пакувальних машин, підвищення ефективності роботи вузлів пакувальних машин, логістичні системи та складське обладнання, розробка систем керування на базі Arduino.