Симонюк Володимир Павлович

к.т.н., доцент

Дисципліни, які викладає: Основи конструювання мікромеханізмів, Проектування засобів вимірювання, Конструювання засобів вимірювальної техніки, Проектування вимірювальних пристроїв, Надійність та діагностування
Освіта:

Наукові інтереси: