Сичук Віктор Анатолійович

к.т.н., доцент

 

Дисципліни, які викладає: Верстати з ЧПУ та виробничі комплекси, САПР верстатів, Програмування і налагодження обладнання з ЧПУ, САПР в технологіях машинобудування, САПР різальних інструментів, оснащення та технологічних процесів.

Освіта:

Навчався в Луцькому державному технічному університеті, який закінчив у 2006 році й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи» та здобув кваліфікацію магістра з інженерної механіки. 2016 року успішно захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – «Технологія машинобудування». Тема дисертаційної роботи: «Підвищення ефективності технології абразивоструменевого оброблення поверхонь деталей ливарного виробництва»

Наукові інтереси:

Верстати з числовим програмним управлінням, моделювання деталей та вузлів з застосуванням сучасних САПР, дослідження повітряних потоків в пористих проникних середовищах.