Сомов Дмитро Олександрович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри

Дисципліни, які викладає׃ розробка програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій, основи автоматизації виробничих процесів, основи пакувального виробництва.

Освіта: з 1988 р. по 1993 р. навчався в Луцькому індустріальному інституті за спеціальністю «Металорізальні верстати і інструменти» та отримав диплом спеціаліста інженера-механіка. У 2004 р. захистив дисертацію кандидата технічних наук зі спеціальності «Процеси та машини обробки тиском» у Вінницькому національному технічному університеті.

Рішенням Атестаційної колегії 24 грудня 2007 р. було присвоєно вчене звання – доцента кафедри АУВП.

Наукові інтереси: порошкова металургія, вібраційні модулі на оболонках високого тиску для пресування порошкових матеріалів, За період роботи у Луцькому НТУ опубліковано близько 40 статей, 3 патенти, 2 монографії та близько 40 методичних вказівок.