Самчук Людмила Михайлівна

к.т.н., cт.викладач

 

Дисципліни, які викладає: Управління якістю продукції, сертифікація пакованої продукції, технологічні методи виробництва заготовок, експлуатація верстатів, ремонт, монтаж та діагностування технологічних машин, проектування технологічних процесів відновлення деталей.

Освіта:

З 1999 року по 2003 рік навчалася в Луцькому державному технічному університеті, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Прикладне матеріалознавство» та здобула кваліфікацію інженера-матеріалознавця. Захищена дисертація на тему «Технологія самопоширюваного високотемпературного синтезу системи Ti-C-ШХ15 з використанням відходів металообробки» та присуджено  науковий ступінь кандидата технічних наук.

Наукові інтереси:

Технологія виготовлення пористих проникливих матеріалів в режимі СВС – горіння з використанням порошків сталі ШХ15, що отримані в результаті утилізації шліфувальних шламів підшипникового виробництва.