Рудь Віктор Дмитрович

д.т.н.,професор

 

Дисципліни, які викладає:

Теоретичні основи технології машинобудування; Теоретичні основи виготовлення деталей та технологій складання виробів; Чисельні методи в інженерних розрахунках; Наукові дослідження за напрямком магістерської роботи; Методологія наукових досліджень. Є керівником випускних робіт бакалаврів та магістрів.

Освіта:

У 1966 – 1971 роках навчався у Томському політехнічному інституті і здобув кваліфікацію інженера механіка за спеціальністю 0501 «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».  З 1985 року працює в Луцькому НТУ.

Наукові інтереси:

Механіка деформування структурно-неоднорідних матеріалів, утилізація промислових відходів та ресурсозбереження, нові матеріали конструкційного та триботехнічного призначення, пористі проникні матеріали на основі титану, титанових сплавів із домішками природних мінералів. Фрактографія, методи і прилади контролю властивостей пористих порошкових матеріалів. Новітні технології очищення питної, технологічної води, а також стічних вод великих промислових підприємств.

Під керівництвом В.Д. Рудя виконано і захищено 15 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, є керівником аспірантської та докторської підготовки спеціалістів. Надруковано більше 200 – наукових праць, з них 18 у наукометричній базі Scopus, більше 30 авторських свідоцтв та патентів, 25 навчально-методичних розробок