Редько Ростислав Григорович

к.т.н., доцент

Дисципліни, які викладає: наукові дослідження на напрямом магістерської роботи, металообробне обладнання, інтелектуальна власність

Освіта:

З 1989-го по 1994-й рік навчався в Луцькому індустріальному інституті, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи» та здобув кваліфікацію інженера-механіка. Захищена дисертація на тему «Підвищення працездатності затискних цанг токарних автоматів, виготовлених за маловідходними технологіями» та присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук. Вчене звання доцента кафедри верстатів присвоєно 19 лютого 2014 року.

Наукові інтереси:

Відновлення та підвищення довговічності елементів цангових затискних патронів. Вдосконалення технологій виготовлення та відновлення затискних цанг багатошпиндельних токарних автоматів та напівавтоматів. Розвиток інтелектуальної власності на Україні.