Придальний Борис Іванович,

к.т.н., доцент

Дисципліни, які викладає׃ за час перебування на посаді доцента кафедри проводив лекційні, практичні та лабораторні заняття для студентів денної та заочної форм навчання з дисциплін: «Системи керування верстатами», «Металообробне обладнання», «Теорія технічних систем», «Програмування та налагодження обладнання з ЧПК».

Освіта: Народився 26 січня 1982 року в м. Луцьк. У 1999р. закінчив загальноосвітню середню школу №22 м. Луцька та розпочав навчання Луцькому державному технічному університеті за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи» на кафедрі «Верстати» машинобудівного факультету. У 2004р. захистив магістерську роботу об’єктом дослідження якої були механізми затиску токарних автоматів. Відразу після закінчення ВУЗу вступив до аспірантури при цій же кафедрі. Під час навчання в аспірантурі за сумісництвом працював завідувачем лабораторіями кафедри «Верстати» протягом року.

У червні 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, диплом кандидата наук ДК № 001655 від 10 листопада 2011 року. У вересні 2011р. переведений на посаду старшого викладача кафедри «Комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування», а у листопаді 2012р. прийнятий на посаду доцента цієї кафедри.

17 січня 2014 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ №037023). У вересні 2015 року розпочав навчання в докторантурі при кафедрі «Конструювання верстатів та машин» Механiко-машинобудiвного iнституту НТУУ «КПІ».

Придальний Б.І. є автором тридцяти наукових праць, одного навчального посібника, десяти патентів України на корисну модель та одного патенту України на винахід. Ним опубліковано 20 навчально-методичних праць.

Наукові інтереси: створення прогресивних механізмів для закріплення заготовок та інструментів металообробних верстатів.