ПОВСТЯНОЙ Олександр Юрійович

к.т.н., доцент

У 2000 році закінчив з відзнакою Луцький державний технічний університет і отримав кваліфікацію магістр зі спеціальності «Технологія машинобудування». З листопада 2003 року розпочав свою науково-педагогічну діяльність на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедр «Сучасні технології в машинобудуванні», «Комп’ютерне проектування верстатів та технологій машинобудування», «Прикладна механіка».

У 2009 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та здобув кваліфікацію «Програміст прикладний» у Луцькому інституті розвитку людини (ЛІРоЛ).

На кафедрі викладає дисципліни: «Технології 3D моделювання в машинобудуванні», «Математичне моделювання», «CAD/CAM/CAE технології в машинобудуванні».

Основні наукові інтереси – порошкова металургія та композиційні матеріали; комп’ютерне матеріалознавство; комп’ютерно-інформаційні технології прогнозування властивостей матеріалів конструкційного призначення

За весь професійний вік є автором 76  наукових публікацій, у тому числі за кордоном, та 32 науково-методичних видань. Автор та співавтор 12 патентів України та Білорусії на винаходи та корисні моделі, 12 авторських свідоцтв на твір, є співавтором 3 монографій та 2 навчальних посібників.

Дисципліни, які викладає:

  1. Технології 3D моделювання
  2. CAD/CAM/CAE технології в машинобудуванні
  3. Математичне моделювання
  4. Комп’ютерні технології