Пастернак Вікторія Валентинівна

к.т.н., асистент

 

Дисципліни, які викладає: математичне моделювання, теорія автоматизованого керування, методи наукового дослідження, ремонт та відновлення деталей машин, напруження та деформації при зварюванні, технологія та устаткування зварювання, наплавлення та напилювання деталей.

Освіта:

З 2007 року по 2012 рік навчалася у Луцькому державному технічному університеті, отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Медичні прилади і системи» та здобула кваліфікацію магістра з медичних приладів і систем. 2016 року захистила дисертацію на тему «Комп’ютерно-імітаційне моделювання структури порошкових матеріалів», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Наукові інтереси:

Застосування комп’ютерних, інформаційних технологій до вивчення структури та властивостей структурно-неоднорідних матеріалів.