Пальчевський Богдан Олексійович

д.т.н., професор,

заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВО України кафедри прикладної механіки

 

Пальчевський Б.О. має 49-річний стаж роботи в вищій школі. Він закінчив в 1961 році з  золотою медаллю школу, в 1967 році отримав фах інженера-механіка у Львівському політехнічному інституті. Працював інженером-конструктором, інженером дослідницької лабораторії. В 1968 році поступив в аспірантуру, В 1972 успішно захистив кандидатську дисертацію, а в 1999 –докторську дисертацію (диплом доктора ДД №000698 від 02.07.1999р. за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування).

Основний напрям наукової діяльності – теорія автоматизованого проектування  технологічних систем. Має вагомі наукові здобутки в застосуванні інформаційних технологій для системного аналізу і синтезу технологічного устаткування. Наукові результати органічно пов’язані з досягненнями в створенні і впровадженні в приладобудівну, машинобудівну, пакувальну промисловості зразків сучасного автоматизованого технологічного обладнання, а також в підготовці фахівців вищої кваліфікації цього напряму в Україні і за кордоном.

Дисципліни, які викладає׃

  • основи системного аналізу в машинобудуванні;
  • дослідження технічних систем;
  • технологічні комплекси пакувального виробництва автоматизація процесів пакування;
  • основи проектування пакувальних машин та математичне моделювання;
  • основи надійності технічних систем.