Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

Професія інженера-механіка зі спеціалізації «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» вважається універсальною. Представники цієї професії беруть участь у виробництві матеріальних благ у всіх галузях народного господарства – від виробництва побутових товарів і продуктів харчування до електронної техніки і космічних ракет. Базова інженерна освіта і досвід роботи дозволяють легко орієнтуватися в постійно оновлюючому світі техніки.

Фахівець керівної ланки. Він проектує і розробляє механізми. Саме інженери вдосконалюють обладнання та впроваджують нові технології.

Інженер-механік – це фахівець, що вільно орієнтується в сучасній техніці і технологіях, творчо використовує інженерні методи у вирішенні задач механіки, знає економіку і організацію виробництва тієї галузі, в якій працює.