Комп’ютерне та інженерне забезпечення пакувального виробництва

Спеціалізація бакалаврів за професійним спрямуванням «Машини і технології паковання»

Вона спрямована на охоплення всіх аспектів сучасних технологічних процесів запаковування різного виду продукції будь-якої галузі промисловості. Основою підготовки є комп’ютерне проектування пакувального виробництва. Починаючи з першого курсу навчання під керівництвом викладачів студенти здобувають практичні навики роботи на персональному комп’ютері. Широкий спектр фахових дисциплін, які охоплюють всі аспекти пакувальної індустрії, вивчається із використанням сучасного ліцензійного програмного забезпечення, зокрема систем автоматизованого проектування ProENGINEER, SolidWorks, AutoCAD, та інших прикладних програм, які використовуються у виробничій практиці провідними підприємствами.

Всі підприємства харчової, фармацевтичної, парфумерно-косметичної і легкої промисловості випускають свою продукцію в запакованому вигляді, а тому потребують кваліфікованих фахівців для:

  1. Організації технології пакування та експлуатації пакувального обладнання;
  2. Автоматизації процесів пакування та проектування пакувальних дільниць;
  3. Проектування пакувальних машин;
  4. Комп’ютерного проектування і дизайну тари і упаковки.

Спеціалізація магістрів за професійними спрямуваннями:

  1. Комп’ютерне і інженерне забезпечення пакувального виробництва;
  2. Інформаційні технології управління якістю;
  3. Комп’ютерні системи керування і діагностування технологічних комплексів.

Магістри отримують знання з фундаментальних та фахових дисциплін в обсязі, достатньому для самостійного вирішення науково-прикладних, конструкторських та технологічних завдань в галузі технології пакування, створення пакувальної техніки та організації пакувального виробництва. Зокрема, при визначенні структури та параметрів пакувального обладнання та автоматичних ліній пакування магістри отримують знання планування та проведення науково-теоретичних та експериментальних досліджень, математичного опрацювання їх результатів та оптимізації рішень; використання сучасних автоматизованих засобів та інтегрованих інженерних систем для підготовки пакувального виробництва; компонування автоматичних ліній пакування продукції; проектування нестандартного обладнання та засобів автоматизації процесів пакування; моделювання та розрахунку силових, теплових, деформаційних і трибологічних процесів під час проектування та експлуатації пакувального обладнання; використання сучасних методів проектування та розрахунків; конструювання сучасного пакувального обладнання на основі систем твердотільного комп’ютерного моделювання; використання математичного апарату структурно-параметричної оптимізації при створенні основного та допоміжного пакувального обладнання.

 

Матеріально-технічна база спеціалізації «Машини і технології паковання»

Лабораторія пакувального обладнання оснащена виробничим обладнанням вітчизняних виробників для фасування і пакування сипких матеріалів в полімерні пакети (автомат для пакування сипких продуктів УФС-18ПА, 2006 рік випуску), дозування і фасування рідких і в’язких продуктів в полімерну тару, групової упаковки в пакети із термозбігової плівки (автомат для пакування в термозбігову плівку МТУО-5,0СВ, 2006 рік випуску), об’ємними і ваговими дозаторами для різних матеріалів, етикетувальним автоматом ВЕМ.

Лабораторія пакувальних матеріалів і технологій пакування забезпечена обладнанням для дослідження вологості сипких матеріалів (ЛИВЗ- 1), для вимірювання тиску в пляшках (ШЧ-ВУЛ), вакуумною установкою для дослідження герметичності тари та іншим необхідним для вивчення і дослідження пакувальних матеріалів засобами (мікроскопи моделі МБС-2, електронні ваги, мікрометри тощо).

Лабораторія автоматизації процесів пакування та переміщення вантажів оснащена лабораторними установками для дослідження процесів транспортування і орієнтації вантажів у процесі пакування, дослідження процесу зварювання полімерних матеріалів, дослідження процесу герметизації жорсткої полімерної тари, установкою для дослідження процесу вібраційного живлення закупорювальними засобами, для дослідження процесу формування видувної полімерної тари, засобами автоматизації виробничих процесів (давачі, пневмообладнання тощо).

Лабораторія комп’ютерного проектування тари і упаковки забезпечена потужною комп’ютерною технікою, що дозволяє розробляти конструкцію і оформлення упаковки і пакувальних засобів. Деякі лабораторні роботи проводяться у виробничих умовах на таких підприємствах Луцька, як «Луцьккондитер», ВАТ «Луцьк-Фудз», ВАТ «Луцькпластмас», ЗАТ «Волиньпак», ПП «Хімпласт». З метою підвищення професійного рівня кращі студенти 4-5 курсів проходять стажування у Німеччині і Великобританії. Такий підхід до навчання дозволяє студентам досконало опановувати всі тонкощі майбутньої професії.

 

Працевлаштування випускників

Про високу якість підготовки фахівців спеціалізації «Машини і технологія пакування» свідчать високі показники працевлаштування випускників, хороші відгуки з підприємств. Завдяки отриманому під час навчання запасу знань та практичних навичок випускники спеціальності «Машини і технологія пакування» запрошуються на перспективні і високооплачувані інженерні посади провідними підприємствами України.

Наведемо типові дані про працевлаштування деяких студентів. Випускниця Петрук Валентина працює інженером-технологом у ВКФ «Луцьккондитер», Бойко Катерина – на ТОВ Завод пакувального обладнання «ТЕРМОПАК», Оласюк Наталія – фахівець з пакувальних матеріалів ВАТ «Волиньхолдінг» (ТМ «ТОРЧИН-ПРОДУКТ»). Також випускники обіймають інженерні посади на таких підприємствах: ВАТ «Луцьк-Фудз» (ТМ «Руна»), ВАТ«Рожищенський сирзавод», ВАТ «Луцькпластмас», ЗАТ «Волиньпак», ЗАТ «Оболонь», Кондитерська корпорація «Roshen» та інші. Випускники спеціальності успішно працюють не тільки на підприємствах, а й у проектно-конструкторських організаціях, навчальних закладах та науково-дослідних інститутах.

Обладнання для пакування продукції в споживчу упаковку

Обладнання для пакування продукції в групову і  транспортну упаковку

Обладнання для виготовлення пакувальних матеріалів