ГАЛЬЧУК Тетяна Никифорівна

к.т.н., доцент

Дисципліни, які викладає׃ технологічні основи машинобудування, технологія машинобудування, проектування та організація підрозділів сучасного машинобудівного виробництва.

Освіта: У 1990 році закінчила  Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», присвоєно кваліфікацію «Інженер-механік». У 1998 році закінила Луцький індустріальний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік», присвоєно кваліфікацію «Економіст-бухгалтер». Захистила дисертацію  кандидата технічних наук (диплом кандидата наук ДК № 067268, рішення  ВАК України від 31 травня 2011 року).

Присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування (атестат доцента ДЦ № 032477, рішення Атестаційної колегії від 26 жовтня 2012 року).

Наукові інтереси: Матеріалознавство, порошкова металургія, технології матеріалів і машин. Переробка стружкових та шламових відходів металообробки. Точність обробки виробів у машинобудуванні. Автор 120  наукових праць в тому числі монографії, деклараційного патенту України; 47 навчально-методичних праць, з яких 2 друкованих  навчальних посібників та 2 електронних навчальних посібників.

Обрана секретарем Вченої ради технологічного факультету.