Божко Тетяна Євгенівна

к.т.н., доцент

 

Дисципліни, які викладає׃ розмірно-точносне проектування технологічних процесів, технологія обробки типових деталей та складання машин, процеси та обладнання для різання матеріалів, технологічні методи підвищення ресурсу експлуатації машин і механізмів.

Освіта: У 1991 році закінчила повний курс навчання в Луцькому індустріальному інституті за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 26 червня 1991 року присвоєно кваліфікацію «Інженер-механік» (диплом ЦВ № 656303).

Захистила дисертацію  присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності технологія машинобудування (рішенням Ради у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя від 16 березня 2012 року, диплом кандидата наук ДК № 007405 від 26 вересня 2012 року). Рішенням Вченої ради Луцького національного технічного університету від 17 січня 2014 року Божко Т.Є. присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування (атестат доцента 12ДЦ № 037017).

Наукові інтереси: Обробка різанням спечених пористих матеріалів конструкційного призначення. Фінішна абразивна обробка спечених матеріалів виготовлених методом порошкової металургії. Автор 58  наукових праць в тому числі, деклараційного патенту України; 32 навчально-методичних праць, з яких 1 друкований  навчальний посібник та 1 електронний навчальний посібник.